Beadwork > Regalia

Memorial Medallion for Michael "Indio" DeCoteau
Memorial Medallion for Michael "Indio" DeCoteau
Beads, mirrors, leather
2012